Gói Giải Pháp Marketing 3 Gói Giải Pháp Marketing 2 Gói Giải Pháp Marketing 1

7.000.000 đ /Tháng

5.000.000 đ /Tháng

3.000.000 đ /Tháng

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua

Quảng Cáo Google : 3 từ khoá2 từ khoá1 từ khoá
Quản Cáo Facebook : 2 bài viết2 bài viết1 bài viết
SEO : 3 từ2 từ khoá1 từ khoá
Tối Ưu Hoá Website :
Email Marketing : 10.000mail mở6.000 mail mở 3.000 mail mở
SMS : Dành cho BĐSDành cho BĐSDành cho BĐS
Quảng Cáo BING :
Quảng Cáo CocCoc :
Google MAPs : Dành cho BĐSDành cho BĐSDành cho BĐS
Forum Seeding : 25 bài20 bài10 bài

Đặt mua

Đặt mua

Đặt mua